Privacybeleid

Privacy verklaring

Hieronder wordt uitgelegd hoe hagendijkbouw.nl
omgaat met persoonsgegevens en welke cookies er door onszelf en derden worden geplaatst.

Reikwijdte Privacy Policy

Bij het gebruik van onze diensten en websites en bij aankoop van producten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken gegevens, afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten u kiest.
hagendijkbouw.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en webshop en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen van de huidige privacywetgeving.

Gebruik van uw gegevens

Als u op de website van hagendijkbouw.nl het contactformulier invult hebben wij uw naam, telefoonnummer en e-mailadres nodig om contact met u te kunnen maken.
Met uw toestemming gebruikt hagendijkbouw.nl gegevens om u te informeren over aanbiedingen, over speciale acties en over mogelijke (nieuwe) ontwikkelingen van de website van hagendijkbouw.nl
Als u dit niet langer prijs op stelt, kunt u dat bij hagendijkbouw.nl laten weten door een e-mail te sturen. Ook kunt u schriftelijk contact opnemen De contactgegevens van hagendijkbouw.nl
kunt u op onze website vinden.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij op grond van een wettelijke plicht langer moeten bewaren.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Voor statistische doeleinden worden algemene bezoekersgegevens van de website en webshop van hagendijkbouw.nl
bijgehouden. Informatie zoals de bezoekfrequentie, IP-adres, gegevens die de browser een bezoeker meestuurt en de gemiddelde tijd van een sessie worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze informatie wordt door hagendijkbouw.nl slechts voor intern beleid gebruikt.

Inzien, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

U bent – behoudens eventuele wettelijke uitzonderingsgronden –gerechtigd hagendijkbouw.nl schriftelijk een overzicht te vragen van uw gegevens die door hagendijkbouw.nl worden verwerkt. Ook kunt u om correctie of verwijdering van uw gegevens verzoeken, dan wel bezwaar maken tegen de verwerking.

Uw verzoek tot het opvragen, het wijzigen of het verwijderen van uw gegevens dient door u te zijn ondertekend en dient vergezeld te zijn van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Na ontvangst van uw verzoek zal hagendijkbouw.nl zo spoedig mogelijk voldoen aan uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens.
Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wanneer u het niet eens bent met de manier waarop hagendijkbouw.nl met uw persoonsgegevens omgaat. Voor het indienen van een klacht kunt u de aanwijzingen opvolgen die zijn gepubliceerd op de website van de AP: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Het delen van uw gegevens met derden

hagendijkbouw.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Vragen

Indien u nog vragen mocht hebben over de Cookiebeleid van hagendijkbouw.nl dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen. Ook kunt u schriftelijk contact opnemen met hagendijkbouw.nl De contactgegevens van hagendijkbouw.nl kunt u op onze contactpagina vinden.

Adres

Van Ostadelaan 65, 2923 AK Krimpen aan den IJssel

Openingstijden

Opwerkdagen van 7:00 - 17:00
envelopephonemap-markerclockcross
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram